chuyên nghiệp & hiệu quả

QUY TRÌNH HỢP TÁC

01. GỬI YÊU CẦU HỢP TÁC

Tìm hiểu về các chính sách - điều kiện trở thành đại lý của CADO888, điền form hoặc liên hệ bộ phận CSKH.

02. CADO888 LIÊN HỆ

Chuyên viên CSKH của CADO888 tiếp nhận thông tin & trực tiếp liên hệ tư vấn Khách Hàng.

03. THỐNG NHẤT ĐIỀU KHOẢN

Trao đổi và thống nhất thực hiện các điều khoản trong CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐẠI LÝ.

04. TRIỂN KHAI KINH DOANH

CADO888 Bàn giao tài liệu & Khách Hàng xây dựng chiến lược khai thác thị trường để gia tăng lợi nhuận.
Áp dụng năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HOA HỒNG ĐẠI LÝ

Thành viên hoạt động đạt chuẩn: Là thành viên có tiền nạp trong tháng tối thiểu 1.000.000 VNĐ và doanh thu hợp lệ tối thiểu 1.500.000 VNĐ 

CÔNG THỨC TÍNH HOA HỒNG

                      HOA HỒNG ĐẠI LÝ

   = TIỀN THỰC THẮNG X TỶ LỆ HOA HỒNG

Trong đó, tiền thực thắng là tổng của các mục sau:

Ghi chú: Tỷ lệ thanh toán, cách thức tính hoa hồng CADO888 có thể thay đổi, bổ sung khi cần thiết và sẽ có thông báo tới các Đại Lý.

KINH DOANH CÓ LỢI NHUẬN

KINH DOANH CHƯA CÓ LỢI NHUẬN

QUYỀN LỢI & NGHĨA VỤ

KHI TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ CADO888

Phương Thức Thanh Toán

Phương Thức

Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, USDT hoặc phương thức khác.

Định Kỳ

Thanh toán định kỳ vào ngày 07 hàng tháng.

Uy tín

Số tiền hoa hồng sẽ được thanh toán ngay cho Đại Lý.

Hướng Dẫn Đại Lý CADO88

Chỉ những tài khoản cấp đại lý mới hiện ra phần trung tâm đại lý để vào xem.